NEVON GAYRİMENKUL PROJE SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Nevon Gayrimenkul Proje Satış ve Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) ve diğer tarafta Sözleşmeyi kabul eden (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir.

2. Tanım ve Kapsam

Bu Sözleşme, Şirket’in sahip olduğu veya erişebileceği Müşteri’ye ait her türlü bilgiyi korumayı amaçlamaktadır. “Bilgi” terimi, ticari sırlar, müşteri bilgileri, iş süreçleri, projeler ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

3. Gizlilik Taahhüdü

Şirket, Müşteri’ye ait her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder. Şirket, bu bilgileri yalnızca Sözleşme kapsamındaki amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

4. Bilgi Koruma Yükümlülüğü

Şirket, Müşteri’ye ait bilgileri korumak için makul güvenlik önlemlerini alacaktır. Bu önlemler, bilgilerin yetkisiz erişime, değişikliğe veya ifşaya karşı korunmasını içerir.

5. Bilgi İfşası

Şirket, Müşteri’ye ait bilgileri yalnızca Müşteri tarafından açıkça onaylanan durumlar dışında üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

6. Sözleşmenin Sonlanması

Sözleşme sona erdiğinde veya herhangi bir tarafça feshedildiğinde, Şirket, Müşteri’ye ait bilgileri derhal iade edecek veya imha edecektir.

7. Uyum ve Değişiklikler

Taraflar, bu Sözleşmeye uymayı ve değişiklik yapmamayı kabul ederler. Herhangi bir değişiklik, taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile yapılmalıdır.

Bu Sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmanın bir parçasını oluşturur ve Şirket ve Müşteri arasında gizli bilgilerin korunmasını düzenler.